Objavte slovenské kúpele a wellness pobyty.

Rezervácia

Ako si objednať pobyt

 

  • Klient si môže pobyt objednať predovšetkým prostredníctvom internetu, e-mailom, telefonicky, poštou, faxom alebo aj priamo v cestovnej agentúre OLTA v Bardejovských Kúpeľoch.
  • U nás si môžete vybrať pobyty v akýchkoľvek kúpeľoch alebo wellness hoteloch na Slovensku za rovnakú cenu, akú by ste zaplatili priamo v konkrétnom zariadení.
  • Využitím našich služieb získate ďalšiu pridanú hodnotu vďaka nášmu bezplatnému poradenstvu a nenavýšeným cenám.
  • Na základe požiadaviek klienta, pracovníci CA ochotne poradia pri výbere pobytu. V prípade, že klient zašle vyplnený rezervačný formulár, budú ho predajcovia cestovnej agentúry kontaktovať spravidla do 24 hodín po doručení rezervácie.
  • CA má právo požadovať zaplatenie zálohy v minimálnej výške 30% z ceny objednaných služieb. Zvyšnú časť je klient povinný uhradiť najneskôr 30 dní pred nástupom na pobyt. V prípade objednania pobytu v dobe kratšej ako 30 dní pred nástupom na pobyt je  objednávateľ povinný zaplatiť 100% ceny objednávaných služieb
  • Za služby je možné zaplatiť v hotovosti priamo v cestovnej agentúre, bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou
  • Po uhradení požadovanej sumy za pobyt bude klientovi doporučenou poštou na jeho uvedenú kontaktnú adresu zaslaný originál Voucher - ubytovací poukaz, s ktorým sa bude v deň nástupu hlásiť v konkrétnom zariadení.

Rezervačný formulár

Rezervačný formulár

Wellness

Česká republika